PWO-project

Titel: Gedragsverandering bij mensen met de ziekte van Parkinson, hun mantelzorgers en hulpverleners met het oog op het gebruik van nieuwe technologieën

Dit onderzoek kadert binnen het platform Dare to co-create – ‘Online Buurten’ (= zorginnovatie-platform Brugge-Oostende) (OCMW, 2013) en is een samenwerking met het ’Proefproject Parkinson Conventie’ lopende in het AZ Delta te Roeselare.

Alsook kadert dit Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek of PWO-project binnen een vervolgtraject van CEMO (Centrum Empowerment in Ouderenzorg). CEMO streeft er onder andere naar om de oudere te helpen de eigen zorg maximaal in handen te nemen en hierin te groeien, maar wil ook de mantelzorger en de professionele hulpverlener handvatten aanreiken om de zorg op een goede manier op te nemen.

Met dit onderzoek biedt het Expertisecentrum Zorginnovatie een antwoord op maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Het onderzoeksopzet van dit project richt zich enerzijds op het uitwerken van een interventie- en implementatieonderzoek.  Hierin wordt onderzocht wat meespeelt in het al dan niet zichzelf (mensen met de ZvP) stimuleren tot bewegen én hoe mensen (mantelzorgers, omgeving en verpleegkundigen) hierin kunnen ondersteunen (empowerende zorg). Anderzijds wordt nagegaan op welke wijze technologische ondersteuning zoals het gebruik van applicaties op de iPad van betekenis is of kan zijn voor mensen met de ZvP (empowerende technologie).

Voorstelling van het project: PowerPoint presentatie: PWO-project