EFRO-project

Projecten ‘E-help’ en ‘E-tech’:

Binnen het project “E-help” voerde CEMO twee pilootstudies uit in samenwerking met Solidariteit voor het Gezin en het Wit-Gele Kruis. Elk pilootproject omvatte een kwaliteitszorgonderzoek. CEMO focuste op zorgbehoevende ouderen bij wie het vermogen om boodschappen te uiten of te begrijpen was aangetast (zoals bij personen met dementie of personen met afasie als gevolg van een CVA). CEMO bestudeerde de hulpverlening aan deze doelgroep van ouderen vanuit de 6 principes van empowerment (rapport theoretische onderbouw en visie empowerment). Elk pilootproject resulteerde in een instrument  dat uitgewerkt werd in functie van de specifieke zorgorganisatie. Het instrument ondersteunt de hulpverlener in het empowerend hulp verlenen.

Een voorbeeld van een empowerend principe is “krachtgericht werken”. Volgens dit principe dient elke concrete zorgverlening te vertrekken vanuit de capaciteiten en mogelijkheden van de oudere zelf (wat kan hij zelf nog?). De concrete zorg zou er uit kunnen bestaan iemand te helpen zichzelf wassen in plaats van het wassen over te nemen.  Projectfiche E-help

Binnen “E-tech” organiseerde CEMO een proeftuinonderzoek waaraan 24 personen of 8 zorgunits van drie personen deelnamen. Een zorgunit bestond uit een oudere, een mantelzorger en een professionele hulpverlener. De deelnemende hulpverleners waren medewerkers van Bond Moyson en Solidariteit voor het Gezin. De proeftuin onderzocht de communicatie-ondersteunende mogelijkheden van een iPad voor de doelgroep van thuiswonende zorgbehoevende ouderen met een communicatieve beperking. CEMO leerde de verschillende actoren van de zorgunit een aantal handelingen en applicaties aan en onderzocht het effect van deze interventies op het gebruik van de iPad en de applicaties die op de iPad staan. Zo begeleidde CEMO de oudere en zijn mantelzorger onder meer bij het maken van foto’s, filmpjes bekijken via “You Tube”, of werd “Skype” aangeleerd. Op drie momenten werd het gebruiksgemak en de relevantie van deze nieuwe technologie gemeten en werd het effectieve gebruik in kaart gebracht met behulp van een logboek. Daarnaast werd binnen “E-tech” ook een vernieuwende iPadapplicatie ontwikkeld. De applicatie focuste op behoeftes van de oudere en zijn zorgunit op vlak van interactie. Vanuit een empowerende visie, ontwikkelde CEMO een zorgtechnologie die de ouderen ondersteunde in het nastreven van sociale interactie, goede relaties met verzorgenden en persoonlijke relaties en die eveneens een maximale betrokkenheid van de andere actoren van de zorgunit verzekerde. De applicatie bood de mogelijkheid dat mantelzorgers en hulpverleners via de applicatie zorgzaken bespraken en dat tegelijk deze interactie zichtbaar was voor de oudere zelf op een iPad. Bij de ontwikkeling van de iPadapplicatie werden de toekomstige gebruikers van de applicatie (de oudere, de mantelzorger en de professionele hulpverlener) betrokken bij het ontwikkelingsproces. Projectfiche E-tech