Bachelorproef verpleegkunde

2 studenten, Laura en Stiene van VIVES, campus Kortrijk studiegebied gezondheidszorg zullen voor hun bachelorproef in Gjövik (van 03/03/2016 tot 06/06/2016) aan de hand van een casus nagaan hoe in Noorwegen het concept ‘empowerment’ wordt ingevuld. In Noorwegen wordt de patiënt/cliënt heel erg betrokken in zijn eigen zorgtraject. De studenten gaan na hoe dat concept vanuit het beleid ondersteund wordt.

210

Doelstelling: Hoe sterk is de patiënt/cliënt in Noorwegen betrokken in zijn eigen zorg? Hoe wordt dat aangepakt op individueel vlak en op vlak van omkadering en randvoorwaarden? Hoe wordt de patiënt gestimuleerd uitgaande van het begrip empowerment?

Laura en Stiene zijn te volgen op hun blog:

https://www.facebook.com/Laura-and-Stiene-go-abroad-Norway-1726158030953960/?notif_t=fbpage_fan_invite