Leren werken met iPad

 

CEMO hield een pilootstudie waarbij de meerwaarde van een iPad binnen de zorg voor thuiswonende ouderen werd onderzocht. Hiervoor werden materialen ontwikkeld om het gebruik van de iPad aan te leren. Je kan hier filmpjes en visuele stappenplannen voor het werken met verschillende applicaties terugvinden. CEMO werkt ook aan een digitale leeromgeving om tablettechnologie te leren gebruiken.

Stappenplannen

Instructiefilmpjes

Digitale leeromgeving
Het rapport “Digitale leeromgeving: leren werken met een tablet” kan je hier terugvinden.