Pilootstudie: ouderen en tablets

De pilootstudie onderzoekt de communicatie-ondersteunende mogelijkheden van een iPad voor de doelgroep van thuiswonende zorgbehoevende ouderen met een communicatieve beperking. CEMO leerde de verschillende actoren van de zorgunit een aantal handelingen en applicaties aan en onderzoekt het effect van deze interventies op het gebruik van de iPad en de applicaties die op de ipad staan.

Zo begeleide CEMO de oudere en zijn mantelzorger onder meer bij het maken van foto’s, filmpjes bekijken via “You Tube”, of werd “Skype” aangeleerd. Tijdens de proeftuin werd op drie momenten het gebruiksgemak en de relevantie van deze nieuwe technologie gemeten en werd het effectieve gebruik in kaart gebracht met behulp van een logboek.

Meer weten? Download ons rapport Rapport CEMO empowerende technologie in de thuiszorg Pilootstudie en neem een kijkje op de pagina’s Leren werken met iPad en Tabletapplicatie voor ouderen.