Empowerende zorg

Onder de noemer empowerende zorg wil CEMO empowerende hulpverlening in de (professionele) zorg promoten en bevorderen. Met de dienst thuisverpleegkunde van Wit-Gele Kruis werkte CEMO samen omtrent zelfzorg en het risico op ondervoeding bij thuiswonende ouderen.  Ondervoeding is een probleem dat momenteel veel aandacht verdient in de verschillende deelgebieden van de gezondheidszorg. Ook in de thuiszorg is ondervoeding een probleem. Er is echter een groep patiënten die een risico op ondervoeding heeft, maar nog niet effectief ondervoed is. Voor deze mensen is het belangrijk om preventief te gaan werken om ondervoeding te voorkomen.

Rapport “empowerende hulpverlening in de thuiszorg: een kwalitatief onderzoek”
Rapport CEMO empowerende hulpverlening in de thuiszorg

Samen met de gezinszorg van Solidariteit voor het Gezin werd vanuit de filosofie van empowerment een vernieuwde intakeprocedure uitgewerkt. Daarnaast maakte CEMO samen met ZorgAndersTv een reportage over hoe verschillende zorgorganisaties empowerende hulpverlening in de praktijk brengen.

ZorgAndersTv ging in opdracht van CEMO een gesprek over empowerment in de zorgsector aan met prof. dr. Tine Van Regenmortel (HIVA) en ging ook in de praktijk kijken hoe verschillende zorgorganisaties de theorie in de praktijk omzetten. In de reportage maakt u kennis met: