Empowerende technologie

Onder het label “Empowerende technologie” onderzoekt en ontwikkelt CEMO toepassingen die de positie van de oudere in zijn zorgcontext kan versterken.

Zo hield CEMO een pilootstudie waarbij de meerwaarde van een iPad binnen de zorg voor thuiswonende ouderen (met beginnende dementie of personen met afasie als gevolg van een CVA) werd onderzocht.

Daarnaast ontwikkelde CEMO zelf een tabletapplicatie voor deze doelgroep. De centrale doelstelling van de applicatie bestaat erin de participatie van de oudere aan zijn zorgproces te verhogen. De applicatie focust op volgende zaken: structuur aanbrengen in de dag van de oudere, verschillende informatiestromen begrijpelijk in beeld brengen voor de oudere, de leefwereld van de oudere verbreden en maximale interactiemogelijkheden aanreiken mits een minimale inspanning.

Tot slot werkte CEMO aan een digitale leeromgeving om tablettechnologie te leren gebruiken.

Rapport empowerende technologie in de thuiszorg: Pilootstudie
Rapport CEMO empowerende technologie in de thuiszorg Pilootstudie

Bekijk hier de videogetuigenis van een mantelzorger