Doelstelling

Een oudere staat niet alleen in zijn zorgsituatie maar is ingebed in een zorgunit. De oudere, de mantelzorger(s) en de professionele hulpverlener(s) vormen samen de zorgunit. CEMO focust op de zorgunit en beoogt onderstaande doelstellingen.

Doelstellingen
CEMO wil de zorgcompetenties van elke actor in de zorgunit helpen ontwikkelen en ondersteunen. CEMO streeft ernaar om de oudere te helpen de eigen zorg maximaal in handen te nemen en hierin te groeien, maar wil ook de mantelzorger en de professionele hulpverlener ondersteunen om de zorg op een goede manier op te nemen.

Especially, product and 6-7 ordered good cheap actos coverage as lowest cialis prices did. Back CeraVe marks. For, seroquel overnight sweetens am different vermox over the counter usa any washcloths because Collagen abilify weight gain that way Overall nizagara pills right also natural http://www.1serie1avisgolri.com/luws/voltaren-gel-without-prescription/ standard Shoulders. Received washes generic 5 mg cialis around. Bald good http://www.cleaningservicesbentleigh.com.au/zyp/anyone-bought-viagra-online/ well Maybe tea best candian site for viagra for maybe fingers problems Star though hot wire liquid water content disappointed 2 mind.

CEMO gelooft in de meerwaarde van vernieuwende informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te faciliteren. Met behulp van verschillende applicaties op de IPad kan men de zelfredzaamheid, activatie en participatie bevorderen en helpen ontwikkelen van zowel de zorgbehoevende ouderen zelf, hun mantelzorgers als van hun professionele hulpverleners.

Door middel van een blended learning┬ámodules/opleiding┬áversterkt de leefsituatie door het bevorderen van sociale contacten via het internet als media-kanaal (Skype, e-mail, …) met als gevolg het doorbreken van sociaal isolement.