Home

Het VIVES expertisecentrum CEMO (voluit: Centrum Empowerment in Ouderenzorg) zoomt in op de positie van de oudere in zijn zorgcontext en staat stil bij de plaats van mantelzorgers en professionele hulpverleners hierin.
Op deze website kan je een overzicht terugvinden van de CEMO-realisaties en lopende projecten.

Onder de noemer “empowerende zorg” werkte CEMO met de dienst thuisverpleegkunde van Wit-Gele Kruis samen omtrent zelfzorg en het risico op ondervoeding bij thuiswonende ouderen. Samen met de gezinszorg van Solidariteit voor het Gezin werd vanuit de filosofie van empowerment een vernieuwde intakeprocedure uitgewerkt.

Het label “empowerende technologie” omvat de projecten waarmee CEMO de plaats van technologie in de zorg onderzoekt en zelf nieuwe digitale toepassingen ontwikkelt. CEMO hield een pilootstudie waarbij de meerwaarde van een iPad binnen de zorg voor thuiswonende ouderen werd onderzocht. Daarnaast ontwikkelde CEMO een digitale leeromgeving om tablettechnologie te leren gebruiken.

Sinds mei 2014 startte ‘ONLINE buurten’ met als doel om in West-Vlaanderen vernieuwingen te realiseren in de ouderenthuiszorg.  De focus ligt op de sociale omgeving van de oudere en op de ondersteuning die een tablet kunnen bieden.  De zorgproeftuinen werden in de regio Oostende, Zeebrugge en Assebroek opgezet met als doel mensen die door ziekte of andere omstandigheden dreigen in sociaal isolement terecht te komen een tool te geven om makkelijker contact te nemen met andere mensen en zo sociaal isolement te voorkomen. De rol van CEMO is nagaan op welke wijze deze technologische ondersteuning van betekenis is of kan zijn voor mensen met de ziekte van Parkinson, die thuis wonen. Het project verloopt in samenwerking met het OCMW Brugge (‘online buurten’), CUBIGO en de Vlaamse Parkinson Liga.